Bilete frå Granvin

Laftekurs i bygdatunet 2016
Laftekurs i bygdatunet 2016

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Prisar

Nye betalingssatsar/kommunale avgifter frå 1.1.2017

Link til gebyrsatser for kartlegging, deling og registering av grunneigedom finn du nederst på sida.

Betalingssatsar
201520162017
1. Felles
Kopiering:
A4666
A4 Farge666
A3777
2. Oppvekst
Barnehage:
5 dagar for veka (heildagsplass)258026552730
4 dagar for veka210021502180
3 dagar for veka165016751675
Syskemoderasjon er 30% for barn 2 og 50% for barn 3 og oppover. Den av syskena som har den lengste opphaldstida pr veke, betalar fullt.
Skulefritidsordning (SFO):
Kl.07.30-08.30 og Kl.14.00-16.30 alle dagar191019602010
Kulturskule pr semester:
Semesteravgift vaksne118012501280
Semesteravgift born117012001230
Semesteravgift Moderne dans570600610
Semesteravgift Teikning570600610
Semesteravgift Barnekor570600610
Syskenmoderasjon på same vilkår som i barnehagen
3. Pleie og omsorg
Husleige omsorgsbustader/Nimælingen/Mælandshagen:
enkle husvære628064506450
doble husvære745076507650
Eigenbetaling open omsorg:
Under 2 G 180136160186190
2-3 G 180136-270204620876900
3-4 G 270204-360272115012881320
4-5 G 360272- 450340177018031850
Over 5 G 450340233023302390
Sjølvkost pr. time290300330
Dag/nattplass sjukeheimen727780
Korttidsopphald137147150
Tryggleiksalarm150150155
Gjesterom stort130150155
Gjesterom lite80100100
leige kantina100500510
*Gratis for frivillige lag og organisasjonar
Kjøp av mat:
Middag808590
Graut404040
Frukost/kvelds404550
Full pensjon140140160
Lunsj30
4. Kyrkjelege føremål
Årleg festeavgift gravplass
5. Teknisk etat (alle gebyr inkl. 25% mva
Årsavgift vatn:
0-75 m2 leigeareal815083708370
75-150 m2 leigeareal912093709370
Over 150 m2 leigeareal steg på 50m2506052005200
Vassmålar pr kbm323232
Tilknytningsavgift vatn:
0-150m2 buflate228702349023490
Over 150m2 steg på 50 m2344035303530
Årsavgift kloakk:
0-75 m2 leigeareal352036203620
75-150 m2 leigeareal421043204320
Over 150 m2 leigeareal steg på 50m2220022602260
Tilknytningsavgift kloakk:
0-150m2 buflate228702349023490
Over 150m2 steg på 50 m2344035303530
Renovasjonsavgifter:
Felles i IHM-området, etter tilråding frå rep.skapet i IHM.
Septikavgift:
Septiktank inntil 4m3153015701570
Septiktank inntil 6m3205021102110
Septiktank inntil 10m3291029902990
Septiktank hytta770790790
Feieavgift:
Feieavgift610630630
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Nye Voss
Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

Levert av ACOS AS