Bilete frå Granvin

Fotograf: Anne-Line Mæland
Vinterleik med farge i barnehagen 2015
Anne-Line Mæland

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Servicemedarbeidar servicetorget Voss og tenestetorget Granvin

Kommunevåpen - Klikk for stort bilete Det er lyst ut eit 100% engasjement fram til 1.1.20, der 60% av stillinga er på servicetorget på Tinghuset på Voss, og 40% på tenestetorget på heradshuset i Granvin. Søknadsfristen er 20. september, og søknaden skal sendast elektronisk til Voss kommune via link her.

Beskrivelse

Om arbeidsstaden

I servicetorget er me 5 tilsette. Servicetorget har publikumskontakt i skranke og sentralbord, i tillegg til nokre faste oppgåver og saksbehandling. Avdelinga er ein del av rådmannen sin stab og held til i Tinghuset. Sentralbordet betener og andre etatar i kommunen. 2 faste dagar (40%) vert i Granvin, med liknande arbeidsoppgåver.
Vårt hovudfokus er å yta god service til innbyggjarane, publikum og kollegaer.

Det er ledig 100% stilling som servicemedarbeidar fram til 01.01.20, og me ynskjer tiltreding snarast mogleg.

Arbeidsoppgåver

Arbeidsoppgåvene er mange, m.a. hjelp/informasjon til publikum via skranke og sentralbord, hjelpe brukarar med elektroniske søknader, lage ID-kort til tilsette, publisering på kommunen si nettside, arbeid i samband med val og førehandsrøysting, noko saksbehandling og andre oppgåver knytta til avdelinga.

Verdiane våre er : profesjonell - påliteleg - skapande - inkluderande.

Me søkjer

ein person med relevant utdanning og erfaring frå servicearbeid, gjerne med kjennskap til kommunen sine tenester. Du må vera fleksibel, serviceinnstilt og lika å jobba med menneske på ein hektisk arbeidsplass.

Det vert lagt vekt på personlege eigenskaper og ei positiv framferd i møte med publikum. Du må ha erfaring med og kunna nytta dataverktøy.

Me tilbyr

Ein trygg og god arbeidsstad med spennande oppgåver
Ein inkluderande arbeidsplass der me legg til rette for fagleg og personleg utvikling
Gode forsikrings- og pensjonsordningar
Løn etter kommunalt avtaleverk

Søknad

Voss kommune ynskjer eit større aldersmangfald mellom dei tilsette, og oppmodar difor yngre arbeidstakarar om å søkje. Kommunen har eit personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt, både når det gjeld kjønn og kulturelt mangfald.

Hugs å gje opp referansar. 
Søknaden vert å senda elektronisk. Attestar og vitnemål vert å senda Voss kommune, boks 145, 5701 VOSS, merka med stillingsreferanse. Søknadspapira vert ikkje returnerte.
Ifølgje Offentleglova §25 skal det svært gode grunnar til for å skjerme søkjarar frå offentleg søkjarliste.

Publisert av Mari Mæland. Sist endra 30.08.2018
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS