Bilete frå Granvin

Granvin kai
Granvin kai

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Søknad om produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysning ved ferie og fritid - del 1

Lam-08 - Klikk for stort bilete Fyrste søknadsfrist for produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid er 15. mars 2019, og då er det husdyrprodusentar som kan levera søknad. Du kan søkje frå og med 1. mars, som er teljedatoen. Søknad om produksjonstilskot i jordbruket har to søknadsfristar i året.

Søknadsfristane i 2019, vil verte praktisert meir fleksibelt enn i 2018. Det inneber at det vil være mogleg å levera del 1 av søknaden i inntil 14 dager etter søknadsfristen, det vil seie fram til og med 29. mars. 

I søknaden med søknadsfrist 15. mars, skal ein registrera tal husdyr som føretaket disponerte 1. mars. I tillegg er dyretallet per 1. mars med i grunnlaget for avløsartilskot og tilskot for grovfôrareal, som har søknadsfrist 15. oktober.

Kyr - Klikk for stort bilete Er du ny søkjar?

Er du ny søkjar bør du kontakta heradet i god tid før søknadsfristen. Det er eit vilkår for å kunne motta produksjons- og avløysartilskot at føretaket er registrert i Enhetsregisteret innan søknadsfrisen. Nye søkjarar må i god tid sjå til at foretaket er registrert i Landbruksregisteret, som er eit register som visar koblingen mellom et føretak og ein landbrukseigedom. Landbruksregisteret hentar informasjon om føretaket og verksemda fra Einingsregisteret. Det er ikkje mogleg å levera søknad om produksjonstilskudd med mindre foretaket er registrert i Einingsregisteret.

Ta kontakt med heradet om du har spørsmål om produksjonstilskot og tilskot til avløsning ved ferie og fritid

Mer informasjon om produksjonstilskudd finner du her.

Publisert av Amalie Tykhelle Vik. Sist endra 25.02.2019
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS